Skjermbilde 2016-04-18 kl

Forslag til intensjonsavtale

Kommunestyra i Lom og Skjåk vedtok i separate kommunestyre 10. mars 2016 intensjonsavtale for ei felles kommune, jf vedlagde protokoll frå kommunestyremøta i dei to kommunane. Vedlagt er også utgreiingsrapporten Kommunereform; utgreiing av Lom –Skjåk alternativet 2015 og framlegget til informasjonsavtale.

Det er ønskje om ei brei høyring av rapporten, og høyringsfristen er sett til 15. april 2016.

Vi ber om merknadar og synspunkt på dei ulike punkta i intensjonsavtala og tankar omkring alternativet med Lom og Skjåk som ei kommune i framtida.

Tidsplanen for det vidare arbeidet er slik:

  • 15. april: Høyringsfrist
  • 02. april: Felles kommunestyremøte.
  • 02. mai:Utsending av informasjon til innbyggjarane.
  • 22. mai:Folkeavrøysting.
  • 23. juni: Endeleg kommunestyrebehandling
  • 01. juli: Svarfrist til staten.
Tips ein ven Skriv ut