Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark

Forvaltningsplan for Breheimen

Breheimen nasjonalparkstyre sende forslag til forvaltningsplan for verneområda i Breheimen på høyring 1. juli 2015 med frist for å uttale seg  innan den  5. oktober 2015. 

Opne møte

I samband med høyringa inviterer vi til opne møte i kommunane:

  • •    16. september, kl.1900 - 2100 - Skjåk kommune – Dønfoss grendehus 
  • •    17. september, kl.1900 – 2100 - Luster kommune – Rådhuset i Gaupne
  • •    24. september, kl. 1900 – 2100 - Lom kommune – Bøverdalen samfunnshus

Program for møta:

  • Orientering om høyringsprosessen ved ordførar/leiar i Breheimen nasjonalparkstyre
  • Kort orientering om innhaldet i forvaltningsplanen v/nasjonalparkforvaltarane
  • Merknader og innspel frå dei frammøtte til planarbeidet

Kontordagar

I samband med høyringa vil nasjonalparkforvaltarane ha ein open kontordag i kvar kommune  slik at alle kan ha høve til å kome med synspunkt og innspel til forvaltningsplanen. Kontordagane blir haldne slik:

  • 18.september Luster kommune - Rådhuset i Gaupne
  • 18.september Skjåk kommune – Skjåk Almenning 
  • 28. september Lom kommune – Norsk fjellmuseum

Spørsmål kan rettast til nasjonalparkforvaltarane:

Bjørn Dalen         e-post: fmopbda@fylkesmannen.no     mobil: 977 37 221
Eldrid Nedrelo         e-post: fmsfene@fylkesmannen.no    mobil: 907 24 490

Breheimen nasjonalparkstyre

Breheimen
Tips ein ven Skriv ut