Framside/Planar/Reguleringsplanar/Fossbergom

Reguleringsplan for Fosstuguområdet - Fjellmuseet.

Kommunestyret godkjente 18.05.2006 "Reguleringsplan for Fosstuguområdet- Fjellmuseet". Planinnhald og prosess går fram av plankartplanføresegner og sakspapira.

Formål med reguleringsplanarbeidet var i tillegg til fastsetting av rammer for vidare utvikling og meir detaljert regulering av område for bussterminal og parkering, å få avklart eventuell bygging av gangbru over Bøvre/Prestfossen. Planen var utarbeidd i to alternativ - med eller utan gangbru over Prestfossen, og kommunestyret samla seg om alternativet utan gangbru. Dei er likevel ikkje framande for nye bruer over Bøvre, men ser heller for seg ei gangbru lenger opp dersom det skulle bli aktuelt seinare.
Tips ein ven Skriv ut