Aksel-Hagen_large

Framleis ledige plassar på Bøverbrus-seminaret 2010!

Aksel Hagen frå Oppland SV held opningsinnlegget på årets Bøverbrus seminar. Seminaret som har fått tittelen "Vern og verdiskaping hand i hand?" Vert arrangert fredag 5. mars, på opningsdagen til vinterfestivalen Bøverbrus. Programmet for seminaret finn du under.

 

Vern og lokal verdiskaping hand i hand?
 

Sjå kven som har meldt seg på!

 

Sjå invitasjon til seminaret!

 

 Påmelding til Idèutviklar Gry Bystøl: gry.bystol@lom.kommune.no     tlf: 61 21 73 28 / 47 48 26 67
 
 
 
 
Program:
 
09.00-09.30            Registrering, velkomstkaffi
09.30-09.50            Opning ved Aksel Hagen Oppland SV
09.50-10.30            Marit Vorkinn: Lokal verdiskaping og nasjonalparkar
10.30-10.50            Aktiv i Lom: Døme på lokal verdiskaping i randsona til     verdeområda –     Galdhøpiggen klatrepark.
10.50-11.10            Kaffipause med lokale smakebitar
11.10-11.40            Rigmor Solem: Naturveiledning i Jotunheimen- kan     naturveiledere bidra til auka     lokal verdiskaping?
11.40-12.00            Sæbjørn Forberg: Vern som bygdeutvikling - case     Skjåk prosjektet.
12.00-13.00            Lunsj
13.00-13.45            Espen Finstad: Klimapark 2469 -  status og     potensiale ved prosjektet.
13.45.14.15            Lars Pilø: Arkeologiske funn ved Juvfonna
14.15-14.45            Pause                                                                                 
14.45-15.00            Kunstnarisk innslag v/Endre Skjåk
15.00-15.20            Åse Storbråten: Forsking og klimaovervaking som ein     del av skulekvardagen?
15.20-15.30            Mai Bakken - leiar Norsk Fjellmuseum: Oppsummering     av dagen - vel heim.

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut