Galdhøpiggen. Foto: Ronny Nestvold

Galdhøpiggen. Foto: Ronny Nestvold

Friluftslivets År 2015 - Bli med på "Til Topps"

Hvor mange fra din kommune får vi med Til Topps på Galdhøpiggen - fredag 5. juni?

I et samarbeid mellom Røde Kors og Friluftslivets År-2015 i Oppland har vi 100 plasser til disposisjon for alle Opplendinger som har lyst til å være med Til Topps denne dagen - mer info - http://www.tiltopps.no/
Vi oppfordrer alle ordførere i Oppland til å stille som turleder for de som vil være med fra sin kommune! Vi ber om kommunevise påmeldinger innen vår egen frist - 27. mai - på e-post til - oppland@fnf-nett.no , etter første mann til mølla-prinsippet! Vi ber om navnelister på deltakere og kontaktinformasjon på lagledere fra kommunene. Om nødvendig, settes et maksantall for deltakere fra hver enkelt kommune. 
Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.
Kontaktperson for Lom er Svein Rune Laingen (svein.rune.laingen@lom.kommune.no og Ellen Sanden (ellen.sanden@lom.kommune.no)

Fellesturen vår fredag 5. juni er en gratis bretur i taulag fra Juvasshytta til Galdhøpiggen og tilbake. Røde Kors stiller med gratis buss fra parkeringen for tilreisende biler bak Statoil i Lom. Oppmøte her er mellom 08.00 og 08.30. Etter turen til Galdhøpiggen frakter bussen turdeltakerne tilbake til Lom, hvor vi alle 18.00 inviteres til gratis flerkulturell - Kulturfest på Lom Bygdamuseum - Presthaugen på bakenfor Norsk Fjellmuseum, med gratis servering og konsert fram til 21.00.

For reisen til og fra Lom, eventuell overnatting, mat og drikke og klær er dere for selv ansvarlige. Utstyrsbehov - godt skotøy og vindtette turklær egnet for alle værforhold. Røde Kors stiller med sikkerhetsutstyr på breturen. Deltakerne sin fysiske form må være tilstrekkelig til relativt rolig vandring i 6-8 timer. Aldersgrense - 7 år, det er ellers ikke mulig å gå turen på f.eks. krykker. Om noen trenger ledsager, må de stille med sin egen. Gruppen vår deles inn i turlag med en ansvarlig lagleder pr. fem personer. De ansvarlige fra kommunene er ansvarlig for eget opplegg med sikkerhet og transportfinansiering innenfor overnevnte rammer. Mer info - http://www.tiltopps.no/
 
Målet med turen er å skape motivasjon for aktivitet lokalt i forkant av Galdhøpiggen-turen - vi oppfordrer alle til å ha lokale tur- og treningsgrupper i måneden fram mot dette! I tillegg håper vi at turdeltakerne også får motivasjon til å være aktive også etter hjemkomst! Fokus på varige aktivitetopplegg for innvandrere i kommunene er i tillegg et sentralt formål.
 
Røde Kors har også 150årsjubileum i 2015, og det er Friluftslivets år 2015. Røde Kors feirer med turer og friluftsarrangementer 150 steder i Norge i uke 23. At Røde Kors 150årsjubileum sammenfaller med Friluftslivets år 2015, åpner en strålende anledning til å løfte bruken av friluftslivet i alle Røde Kors aktiviteter. Friluftslivet er sentralt for store deler av Røde Kors: det er en arena for Hjelpekorps og RØFF; en sosial møteplass for mange omsorgsaktivteter; en metode for sosial inkludering, personlig mestring og aktivisering. Røde Kors har en unik erfaring og kompetanse når det gjelder å nå sårbare grupper i befolkingen som trenger ekstrastimulering for å benytte seg av friluftsliv, nærmiljø og natur, med fokus på mestring, nettverksbygging og sosial møteplass. I uke 23 mobiliserer vi stort. Alle våre 400 lokalforeninger er oppfordret til å invitere sine lokalsamfunn til en tur eller et arrangement i friluft.
 
Vi jobber også for at Til Topps skal dekkes av Opplandsmedia, ta ellers kontakt med media lokalt for ytterligere synliggjøring.
 
- Ellers minner vi om oppfordingen til kommunene om å være en Friluftslivets år-kommune - får vi til flere innen den utvidede påmeldingsfristen? Fristen for å melde seg på som Friluftslivets år kommune går nå ut 30 juni! Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund har oppfordret alle kommuner og fylkeskommuner om å gjøre vedtak om å være en Friluftslivets år kommune/fylkeskommune. Send melding om vedtak til - friluft@online.no og til meg.
 
- Infospredning - vår egen facebookside - "Friluftslivets år 2015 i Oppland" er aktuell gjennom året i tillegg til - http://www.friluftslivetsar.no , hvor vi vil legge ut aktivitetsinfo jevnlig utfra den kapasitetet vi til en hver tid har. Send meg gjerne også info for spredning til media og sosiale medier. Inviter meg gjerne på lokale møter og FÅ15-aktiviteter og turer! Tar gjerne med litt profileringsmateriell for utdeling og synliggjøring...
 
- Minner også om planene framover for FÅ15 fra den nasjonale prosjektledelsen i Norsk Friluftsliv:
Nå har  vi sparket i gang vårens store aktivitetskampanje, «Nå er det din tur». Du begynner når du selv ønsker, materiellet ligger tilgjengelig for deg på våre nettsider allerede nå:
http://www.friluftslivetsar.no/na-er-det-din-tur-materiell/. Vi håper du vil finne kampanjen og materiellet spennende, og at du vil være med å spre det glade budskap. Kampanjen er laget etter samme modell som alt annet i Friluftslivets år; for at du og dere skal kunne skreddersy den som det passer, og bruke den til å fronte egne aktiviteter og arrangement. Så lenge formålet er å få folk ut i aktivitet, er mulighetene mange!
 
 
Ønsker alle en god og aktiv tur-vår!
Tips ein ven Skriv ut