Rektor og dei spreke damene.

Rektor og dei spreke damene.

Friske lærarar!

1 2. kvartal 2011 var sjukefråværet blandt lærarane på ungdomsskulen 0,0%! Det må vere ein gladnyheit for alle som bekymrar seg over eit stadig aukande sjukefråvær i Noreg.
Mat må dei spreke ha!
Mat må dei spreke ha!
Det kan vere fleire grunnar til det låge fråværet. Det kan vere flaks at ein har unngått å bli sjuk, men det er nok medverkande at lærarane trivst på jobben. Det er det dei sjølv forklarer som grunn til det låge sjukefråværet. Rektor sin bekymring er at det er umogleg å få til vidare framgang.
Godt med frisk luft og spreke elevar.
Godt med frisk luft og spreke elevar.
Tips ein ven Skriv ut