Framside»Tenester til deg»Helse og rehabilitering»Frisklivssentralen
Biletet syner logoen til Frisklivssentralen i Lom

Biletet syner logoen til Frisklivssentralen i Lom

Lom Frisklivssentral

Frisklivssentralen ynskjer å hjelpe personar som vil endre livsstil for å oppnå sunne levevanar. Du treng ikkje vera sjuk eller ha ein diagnose for å koma på Frisklivssentralen.

Målet er å setje kvar enkelt i stand til å endre levevanane sjølve

Frisklivssentralen arbeider etter prinsippet om ”hjelp til sjølvhjelp”, det vil seie at du må ha motivasjon og lyst til å gjere ei endring, og vera innstilt på å jobbe med dette over tid. Frisklivsrettleiar kan gi deg enkel rettleiing om fysisk aktivitet, kosthald og levevanar. Du kan få råd om eit eigna lokalt aktivitetstilbod eller om aktivitetar som du kan gjera på eigahand.

 • Målgruppe for tenesta

  • Personar som har auka risiko for, eller allereie har utfordringar eller sjukdom, på grunn av livsstil, primært innanfor levevaneområda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.
 • Slik får du tenesta

  • Frisklivsrettleiar tek for tida ikkje i mot nye frisklivsreseptar. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
  • Opningstid: Torsdag kl 09.00-15.30. Elles etter avtale.
 • Pris

  • Frisklivssentralen er ei gratis teneste.
 • Kontakt

  • Anne Marstein
 • Kontakt e-post

  • anne.marstein@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 612 17 210 / 915 48 319
Tips ein ven Skriv ut