Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon/Renovasjon
Container-Dovre-RA-624x1106 copy

Fritidseigedomar

Utplasserte containarar til bruk for restavfall frå hytter, fritidseigedomar og sætrer:

Kommunen har utplassert containere for restavfall, samt returpunkt for glas-og metallemballasje som også hytteeigarane kan bruke. I tillegg skal  miljøstasjonane brukast for grovavfall og farleg avfall. 

Gebyr for fritidshus, hytte og sætrer finn ein under Renovasjon(LENKE)

For å finne kvar du som hytteeigar kan levere ulike typer avfall, sjå informasjon nederst på denne sida korleis du finn returpunkta ved å bruke Sortere.no.(LENKE)

Tips ein ven Skriv ut