topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Friviljugsentralen

Logo friviljugsentralen

Lom friviljugsentral er ei eiga eining, der eigarane er Lom Kommune, Lom helselag, Lom lag av LHL(Landsforeininga hjerte-og lunge) Bøverdalen Røde Kors og Lom Pensjonistlag. Ella Hoel er dagleg leiar på sentralen.

Loading map...

Lom friviljugsentral er ein viktig bidragsytar for friviljug arbeid og ha funne sin plass i lokalmiljøet.

Dei friviljuge får ikkje betalt. Løna dei får er gleda ved å hjelpe eit medmenneske og vera noko for kvarandre, kjenne seg nyttig. Innsatsen dei friviljuge gjer, aukar livskvaliteten og trivselen blant menneske.

Dei friviljuge inspirerer oss alle med sin aktivitet og entusiasme.

Sentralen samarbeider med pleie-og omsorgstenesta i kommunen. På Lom helseheim tek friviljuge seg av  besøkstenester og matutkøyring til eldre og uføre.  • Tips ein ven