Planskildring Andvord

Planskildring Andvord

Reguleringsplan fv. 467

Gang- og sykkelveg Andvordsjordet - kryss rv.15

Kommunestyret i Lom godkjente 18.06.2015 i sak 39/2015 reguleringsplan for fv.467 Andvordsjordet bustadfelt – kryss rv.15. 
Planen er utarbeidd av Statens vegvesen, og formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg frå Andvordsjordet til krysset mot riksveg 15.


Planhefte med plankart og planføresegner, og utskrift av saksprotokollen i kommunestyret kan du lese ved å klikke på linkane under (PDF):

Kommunestyrevedtak

Planskildring med reguleringsføresegner og plankart

Tips ein ven Skriv ut