Gang- og sykkelveg langs Rv. 15

Statens Vegvesen varslar oppstart av reguleringsplanarbeid for strekninga Lom Vest – Nørdre Vike.

Du kan sende innspel til planarbeidet innan 15.10.2011 til
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer
eller e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

Sjå annonsetekst frå Statens vegvesen om planarbeidet.

Tips ein ven Skriv ut