IMG_1809

Garden som ressurs - stordrift eller nyskaping?

Meld deg på haustens viktigaste konferanse for deg som vil utvikle dine og garden sine ressursar. Eit innovativt og omstillingsdyktig landbruk er viktig for å utvikle bygde-Norge. 

Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark, i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, vil vise fram gode eksempel på nyskaping og tegne optimistiske framtidsbilder.

Alle interesserte frå heile Gudbrandsdalen er velkomen til ein spanande og lærerik dag 29. november i Otta Kulturhus!@

Lenker:

Tips ein ven Skriv ut