Byggeplan for felles båtbryggje og badeplass i Garmo.

Formannskapet godkjende i møte 26.05.2005 "Byggeplan for felles båtbryggje og badeplass i Garmo". Byggeplanen omfattar mellom anna lokalisering av molo, flytebrygge og uthus/lager. Planinnhald og prosess går fram av plankartet og planføresegnene.

Reguleringsplan for Brimi seter.

Lom kommunestyre godkjente 01.07.2009 reguleringsplan for "Brimi seter". Planområdet omfattar om lag 24 dekar i hovudsak gnr. 157/1/62. Planinnhald og prosess går fram av plankartetplanføresegnene og sakspapira. Planvedtaket er påklaga og ligg til klagebehandling hjå Fylkesmannen.

0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932