Framside/Planar/Reguleringsplanar/Garmo

Byggeplan for felles båtbryggje og badeplass i Garmo.

24. september 2009

Formannskapet godkjende i møte 26.05.2005 "Byggeplan for felles båtbryggje og badeplass i Garmo". Byggeplanen omfattar mellom anna lokalisering av molo, flytebrygge og uthus/lager. Planinnhald og prosess går fram av plankartet og planføresegnene.

Reguleringsplan for Brimi seter.

24. september 2009

Lom kommunestyre godkjente 01.07.2009 reguleringsplan for "Brimi seter". Planområdet omfattar om lag 24 dekar i hovudsak gnr. 157/1/62. Planinnhald og prosess går fram av plankartetplanføresegnene og sakspapira. Planvedtaket er påklaga og ligg til klagebehandling hjå Fylkesmannen.