Vanlege spørsmål/Fysioterapi

Gjeld kortet for eigenandel?

Eigenandelskort 1 dekker ikkje utgifter til fysioterapi. Utgifter til fysioterapi kjem inn under eigendelstak 2 (Kr. 2.560 i 2009):
Tips ein ven Skriv ut