Ei tilfreds klasse

Ei tilfreds klasse

Gode engelskresultat i 8. klasse på nasjonale prøver

Elevane i 8. klasse oppnådde gode resultat i engelsk på dei nasjonale prøvane. I snitt fekk dei 3,2 poeng. Det beste ein kan oppnå er 5. I Oppland var snittet 2,8 og på landsbasis 3,0. Men det er framleis ein del å arbeide med i faget. Vi vil helst ikkje ha nokon på dei to lågaste nivåa.
Lærdom er lett å bere
Lærdom er lett å bere.
Engelsk er gøy!
Engelsk er gøy!
Elevar i hardt arbeid
Elevar i hardt arbeid.
Konsentrerte garmoingar
Konsentrerte garmoingar.
Tips ein ven Skriv ut