Melding frå Lom og Skjåk brannvesen

Gras- og bålbrenning

Brenning av bål eller annan bruk av åpen eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april til 15. september.
Røyk som blir obeservert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykning p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykning.
Tips ein ven Skriv ut