Framside/Tenester til deg/Skule og utdanning/Tenesteinnhald

Grunnskulen - Tenesteinnhald

Tenesta omfattar ordinært grunnskuletilbod i samsvar med gjeldande læreplan og lovverk.

Kontakt Loar skule

Rektor Anita Hølmo Nestvold
E-post: anita.nestvold@lom.kommune.no
Telefon: 481 57 063

Kontakt Lom ungdomsskule

Rektor Tore Mundal
E-post: tore.mundal@lom.kommune.no
Telefon: 61 21 10 91, mobil 962 37 685

  • Skjema og dokument

    • Sjå boksen for sjølvbetening på høgre side.
  • Lovgrunnlag

    • Opplæringslova med forskrifter (sjå lenkeboksen på høgre side).
Tips ein ven Skriv ut