Handlingsplan for forebygging og håndtering av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Forslag til handlingsplan er utarbeidet (vedlegg). Videre prosess / høringsrunde ble drøftet. Rolv Mallaug sørger for høring i politiet.

Konklusjon/ oppfølging: Deltaker i 6K helse sørger for høringsprosess – bl.a. til ungdomsråd - i egen kommune med frist 1. februar.  Hege sender planen til høring til enhetsledere BUP og DPS, rektor vgs og det regionale ungdomsrådet ved K. Haave. Ranveig Brennhaug sender til helsesøster på vgs. Otta.

Innspill i høringsrunden sendes Hege som - i samarbeid med arbeidsgruppen – vurderer og ev. endrer planen. Deretter sender Hege planen til medlemmene i 6K helse for administrativ og politisk orientering eller behandling før endelig ferdigstillelse.

Heile handlingsplanen finn du her (lenke) PDF document ODT document

Tips ein ven Skriv ut