Folkehelseoversikt Lom kommune

Alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen har fått utarbeidd folkehelseoversikter ved koordinator i samfunnsmedisin i samarbeid med den enkelte kommune. Du kan sjå alle oversiktene ved å gå inn på heimesida til Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, www.nglms.no.

Helse og rehabilitering

Helsetenestene i Lom kommune er lokalisert på helsesenteret og på helseheimen.