Helse og rehabilitering

Helsetenestene i Lom kommune er lokalisert på helsesenteret og på helseheimen.

På helsesenteret finn du lege, jordmor, fysioterapeut og helsesyster. Ergoterapeut og psykisk helsearbeid finn du på helseheimen, saman med administrasjonen for pleie- og omsorgstenesta.

Aktuelle lover for helse og rehabilitering er helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Tenesteleiar for Helse- og velferd er Bjørn Bakke, telefon 61 21 73 63, e-post bjorn.bakke@lom.kommune.no.