Helse og rehabilitering

Helsetenestene i Lom kommune er lokalisert på helsesenteret og på helseheimen.