Framside/Tenester til deg/Planar frå tenesteområda/Helse og rehabilitering

Helse og rehabilitering

Handlingsplan mot vold i nære relasjonar vart godkjent i Lom kommunestyre den 30.04.2015 – k-styre sak 16/2015

Plan for arbeid med psykisk helse og rus vart godkjent i Lom kommunestyre den 26.05.2015 - k-styre sak 37/2015

Plan for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker vart godkjent i Lom kommunestyre den 26.05.2015 - k-styre sak 36/2015

Tips ein ven Skriv ut