Framside/Administrasjon/Helse og velferd

Helse og velferd

Leiar for tenestseområdet Helse og velferd er

kommunalsjef Bjørn Bakke, telefon 61 21 73 63,

mobil 909 47 300 og e-post bjorn.bakke@lom.kommune.no

I tenesteområdet er det ei rekkje publikumsretta tenester.

Bjorn_BakkeBW_300x291.jpg
   

 

Sosialavdelinga

Sosialavdelinga er organisert i NAV, telefon 55 55 33 33.

Helsesenteret

Helsesenteret er samlokalisert med Lom Helseheim, og inneheld legekontor, helsestasjon, jordmor og fysioterapi. Telefon 61 21 72 00

Psykisk helse

Psykiatritenesta er samlokalisert med Lom Helseheim, og er eit samarbeid mellom Lom og Skjåk kommunar, og er administrert av Lom kommune. Leiar: Håvard Svestad, telefon 61 21 72 28, mobil 48 14 90 62

Ergoterapi

Tenesta er samlokalisert med Lom Helseheim. Telefon: 61 21 72 35

Tips ein ven Skriv ut