Høgsterett har avgjort Nissegardssaka

Høgsterett har gjort vedtak i ankesaka til Kjell Roar Madsen/Nissegården AS mot Lom kommune og KLP forsikring. Fleirtalet i Høgsterett har konkludert med at Lom kommune og KLP forsikring blir frikjent i saka. Domspremissane ligg ikkje føre enda, men vil truleg koma i løpet av inneverande veke. Vi vil oppdatere vidare i saka når dei ligg føre.

Tips ein ven Skriv ut