Høyreprøve

Tilbod til barn og vaksne.
  • Slik får du tenesta

    • Tilvising frå lege eller du kan sjølv ta kontakt.
  • Pris

    • Kr 60 for vaksne.
    • Gratis for barn.