Frist for uttale er 26. mai

Høyring: Reguleringsplan for Klimapark2469

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 og 12-11, har Lom formannskap den 12.04.2011 vedteke å legge forslag til ”Reguleringsplan for området ved Juvasshytta og Klimapark2469” ut til offentleg høyring og ettersyn i tida 14.04. – 26.05.2011.

Plandokument

Det er fleire dokument i saka, desse kan du sjå ved å vende deg til ein av stadane nemnte under.

Alle plandokumenta er lagt ut på Coop-marked Galdesand, på Lom Folkebibliotek og i ekspedisjonen på Midtgard.

Spørsmål og uttaler

Spørsmål om planen kan rettast til Lom kommune ved Sander Sælthun, telefon 61 21 73 33.

Uttaler til planframlegget sendast innan 26.05.2011 til
Lom kommune
MTN
Midtgard
2686 Lom,

eller på e-post til post@lom.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut