Framside»Politikk»Høyringar

Høyring om utbygging av høghastigheit breiband i Nord-Gudbrandsdalen

10. april 2015

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) har lyst ut nye midlar til utbyggingsprosjekt for høghastigheit breiband i Norge. Dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen går i år saman om ein felles søknad om midlar.

Høyring – framtidig skulestruktur

Forlenga høyringsfrist 15. september

22. august 2014

Lom kommunestyre har gjeve administrasjonen i oppdrag å kome med framlegg til framtidig skulestruktur, med frist 15. oktober 2014.
Lenke til saksframlegget
Lenke til vedtak med mandat.

Kommunen ynskjer ein mest mogleg open prosess og ber om innspel frå alle som ynskjer å uttale seg. I den samanhengen er det utarbeidd eit høyringsdokument som inneheld bakgrunnsinformasjon og oversikt over fire ulike måtar å organisere skulane på.