Framside»Tenester til deg»Barnehage

Barnehagane i Lom

Det er to kommunale barnehagar i Lom kommune.

Lom har ein fantastisk natur som barnehagane vil lære barna å bli glade i og ta vare på.

Barnehagane ligg i område med flotte turmoglegheiter, og legg vekt på opplevingar ute.
Barnehagane i Lom har fagleg kompetente tilsette, med høg del av assistentar med anten fagbrev i barne og ungdomsarbeid eller førskulelærarutdanning. Alle pedagogiske leiarar har førskulelærarutdanning.

Garmo oppvekstsenter
Garmo oppvekstsenter

Garmo barnehage

Garmo barnehage ligg i Garmo, 15 km aust for Lom sentrum. Barnehagen har to avdelingar.

Link til eiga heimeside:
www.barnehagenilom.no

Loar barnehage om hausten
Loar barnehage om hausten

Loar barnehage

Loar barnehage er ein sentrumsbarnehage med fem avdelingar.

Link til eiga heimeside:

www.barnehagenilom.no

Tips ein ven Skriv ut