Arbeidsgjevarkontrollen

Arbeidsgjevarkontrollen for Nord-Gudbrandsdal (AKNG) er felles for kommunane Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå. Regionen har om lag 20 000 innbyggjarar og 1 100 arbeidsgjevarar. AKNG utfører stadlege kontrollar hos arbeidsgjevarane med heimel i Skattebetalingslova. I tillegg er informasjon om regelverket på lønsområdet ein viktig del av arbeidsoppgåvene. Det er Lom kommune som er arbeidsgjevarkommune for dei tilsette.

Informasjon om utanlandsk arbeidskraft.

Tilsette i arbeidsgjevarkontrollen
Namn Stilling Kontorstad Telefon Mobil
Morten Sørhage Kontrollør Lom 61 21 73 41 469 11 018
Jostein Ruud Kontrollør Sel 61 70 07 20 971 47 348
Lene Marie Kopperud Kontrollør Dovre   950 42 809
Grethe Sperstad Fagansvarleg Skjåk  61 21 70 07  414 42517
         

 

  • Målgruppe for tenesta

    • Arbeidsgjevarar i Nord-Gudbrandsdal
  • Lovgrunnlag

    • Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (sjå lenkeboksen i høgre side).