Modell av fleirbrukshall og Lom samfunnshus

Modell av fleirbrukshall og Lom samfunnshus

Fleirbrukshuset i startgropa

Info om anleggsstart

Torsdag kl. 16 kan alle brukargrupper få informasjon om oppstarten av anleggsarbeidet i samband med fleirbrukshuset. Det vil bli høve til spørsmål.
Brukargruppene ryddar i desse dagar kvar sitt utstyr ut or samfunnshuset.
Onsdag blir Loar skule sin juletrefest historisk som siste arrangementet i det gamle samfunnshuset.
Tips ein ven Skriv ut