800CROP600_8187 kopi

Informasjon gjeldande Rickshawsykkelen

Friviljuge som ynskjer å ta med bebuarar/brukarar i pleie- og omsorgssektoren ut på sykkeltur, ringjer 48 89 64 77 (vakttelefonen ved Lom helseheim) for å gjere avtale.

 

Naudsynt informasjon får du hjå personalet ved Lom helseheim.

Alle må gjennomgå ei stutt opplæring i bruk av sykkelen. Dersom du ynskjer opplæring, ringjer du 99 69 38 47 til Ella på Friviljugsentralen.

Tusen takk for at du stiller opp!

 

Helsing 

Oda Evy Øyen                               Ella Hoel

Pleie- og omsorgssjef                    Leiar Friviljugsentralen

Tips ein ven Skriv ut