Invitasjon til markdag i Vågå

Landbrukskontoret for Sel og Vågå inviterer til markdag 4. juni i Vågå, med fokus på etablering og skjøtsel av beite.
Kurset retter seg mot både gardbrukarar og rettleiingstenesta.
Deltakarar frå andre kommunar er velkomne.

 

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut