Framside/Jobbe i Lom kommune
Skjermbilde 2017-12-05 kl

Ledig vikariat - lærarstilling i Lom kommune, vaksenopplæringa

Frå 1.1.18 og ut skuleåret 17/18 er det ledig 100%

vikariat i Norskopplæringa og grunnskulen for vaksne framandspråklege.