Jordmortenesta

Svangerskapskontroll

Lom kommune kan tilby deg omsorg som er basert på tid, tilgjengelighet, medbestemmelse og respekt.
Dei du prater med tek utgangspukt i deg, familien din og din livssituasjon.
Du skal få oppleve respekt og forståing for din kulturelle og etniske bakgrunn.


Jordmorteneste

Velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor ved Lom helsesenter.
Kontortid kan variere, men prøver å vera fast på mandag og onsdag. Kan også kontaktast på mobiltlf utanom desse dagane.

Jordmor vil gje deg god svangerskapsomsorg slik at du skal oppleve denne tida som positiv og sikre deg og barnet best mogleg velvære. Jordmor ynskjer å skape ei fin forventing fram mot fødselen og til den nye foreldrerolla. Det blir sett av god tid til samtale, informasjon og undervisning. Alle gravide har ulike behov og vi prøver å tilretteleggje omsorgen slik du ynskjer.

Sjølve svangerskapsomsorgen inneheld andre undersøkingar som

BT
Urin
Vekt
Lytte til barnets hjertelyd
Div. blodprøver
Måle korleis barnet veks i magen
Kartleggje barnets aktivitet i magen

Jordmor samarbeider med fastlege. Ho kan og henvise til ultralyd, gynekolog og fødepoliklinikk dersom det er behov for det.