Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
2017-05-01
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-05-02
19:00 Lom Husflidslag - Medlemsmøte Kultur og fritid Kultur og fritid
2017-05-03
11:00 - 13:00 Småbarnstreff Lom kommune
2017-05-05
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-05-05
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-05-07
12:00 Messe på Skogheim kafé Kyrkja Kyrkja
2017-05-08
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-05-08
18:00 Rakedugnad på kyrkjegarden i Bøverdalen Kyrkja
2017-05-12
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-05-15
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-05-17
11:00 - 13:00 Småbarnstreff Lom kommune
2017-05-17
10:00 - 10:45 17. mai-messe i Lom Kyrkja Kyrkja
2017-05-19
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-05-20
11:00 Konfirmasjon i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-05-22
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-05-24
11:00 Kvardagsmesse på Lom helseheim Kyrkja Kyrkja
2017-05-29
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-05-31
11:00 - 13:00 Småbarnstreff Lom kommune
2017-06-02
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-06-02
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-06-03
11:00 Konfirmasjon i Garmo kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-06-03
14:00 Konfirmasjon i Bøverdal kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-06-04
11:00 Høgtidsmesse i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-06-05
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-06-09
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-06-12
11:00 - 14:00 Strikkegruppe Lom kommune
2017-06-16
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-06-16
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-06-18
11:00 Messe i Bøverdal kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-06-18
14:00 Messe i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-06-21
11:00 Kvardagsmesse på Lom helseheim Kyrkja Kyrkja
2017-06-23
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-06-23
19:30 Martnasmesse i Lom kyrkje. Kyrkja Kyrkja
2017-06-30
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-06-30
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-07-02
11:00 Messe på gamle Garmo kyrkjetomt Kyrkja Kyrkja
2017-07-07
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-07-14
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-07-14
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-07-16
14:00 Messe i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-07-16
19:30 Musikkandakt i Medalen bedehus Kyrkja Kyrkja
2017-07-21
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-07-23
11:00 Messe i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-07-28
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-07-28
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-07-29
18:00 Olsokmesse i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-08-04
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-08-06
19:30 Messe i Lom kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-08-11
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-08-11
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-08-13
19:30 Messe i Garmo kyrkje Kyrkja Kyrkja
2017-08-16
11:00 Kvardagsmesse på Lom helseheim Kyrkja
2017-08-18
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-08-25
10:30 Fredagstreff Lom kommune
2017-08-25
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
2017-08-27
12:00 Messe ved prestehytta v/ Dalsvatnet Kyrkja Kyrkja
2017-09-01
19:00 Ungdomsklubb Ungdomsklubb Lom kommune
Tips ein ven Skriv ut