Vanlege spørsmål»Friviljugsentralen

Kan eg få skyss til treffdagane?

Ja, det er mogleg. Ta kontakt med dagleg leiar Ella Hoel, mobil telefon 996 938 47.

Tips ein ven Skriv ut