Norsk fjellmuseum

Norsk fjellmuseum

Frå fjellmuseet til Lidarende i haust

Kino i Lidarende

Bygdekinoen har kinoframsyningar i Lidarende i haust, då fjellmuseet ikkje lengre har høve til å vera kinoarena. Framsyningane i Lidarende vil vera mellombels løysing i haust til Utgard står ferdig seinhaustes. Fyrste framsyninga i Lidarende blir måndag 26.august.

Tips ein ven Skriv ut