Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester/Kjøken og kantine

Kjøken og kantine - Lom helseheim

Kjøkenet lagar maten for heile institusjonen. Det er og mogleg for andre eldre og hjelpetrengande å koma hit og kjøpe seg mat. Kjøkenet tilbyr spesialkost for dei som treng det. Ønskje om mat frå pasientane/brukarane strekker vi oss langt for å tilfredsstille. Kjøkenet held på lokale mattradisjonar.

Kantine

I kantina kan ein få kjøpt seg dugurd/lunch, kaffi, te brus og andre kioskvarer mellom kl 11.00 og 12.00.

Middag

Du kan få kjøpt middag seinare på dagen ved å ta kontakt med kjøkenet. 
Prisen er:  Middag kr 80,- og frokost kr 40,-.

  • Målgruppe for tenesta

    • Heimebuande, pasientar på institusjon, pårørande, besøkjande og tilsette.
  • Kontakt

    • Kjøkenet, telefon 90 72 01 83.
  • Kontakt e-post

    • toro.vaagaasaroygard@lom.kommune.no
Tips ein ven Skriv ut