Framside»Tenester til deg»Omsorgstenester»Kjøken og kantine

Kjøken og kantine - Lom helseheim

16. februar 2015

Kjøkenet lagar maten for heile institusjonen. Det er og mogleg for andre eldre og hjelpetrengande å koma hit og kjøpe seg mat. Kjøkenet tilbyr spesialkost for dei som treng det. Ønskje om mat frå pasientane/brukarane strekker vi oss langt for å tilfredsstille. Kjøkenet held på lokale mattradisjonar.