Klimapark2469 - ope informasjonsmøte om framlegg til reguleringsplan

Framlegg til reguleringsplan for området ved Klimapark2469 og Juvasshytta er sendt ut på høyring i perioden 14.04 - 26.05.

Det blir ope informasjonsmøte om planframlegget tysdag 10. mai kl. 19 på Norsk Fjellmuseum.
Planframlegget finn du her.

Vel møtt!

Tips ein ven Skriv ut