Flaumvatn

Flaumvatn

Hindre evt. ureining

Kok vatnet i Garmo

Til abonnentane ved Garmo vassverk: Vi rår abonnentane om å koke vatnet inntil vidare. Det er ikkje registrert ureining utover det som er akseptable verdiar. Tiltaket er derfor av preventiv karakter.
Tips ein ven Skriv ut