Framside/Planar/Kommunal planstrategi
140px-NO_0514_Lom_svg

Vedteke kommunal planstrategi for Lom kommune 2016-2019

04. november 2016

Kommunestyret i Lom vedtok 27. oktober 2016, Lom kommune sin kommunale planstrategi 2016-2019.  

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for av kommunens planar som skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode.

140px-NO_0514_Lom_svg

Vedtak av kommunal planstrategi 2012-2016

26. september 2012
Kommunestyret i Lom sluttbehandla kommunal planstrategi 2012 - 2016 i møte 20.09.2012, og godkjende denne med samrøysta vedtak. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterar hvilke av kommunens planar som skal reviderast i kommunestyreperioda.

Høyring av forslag til planstrategi for Lom kommune 2012 – 2015

03. juli 2012
Lom formannskap behandla forslag til kommunal planstrategi i møte 26.06.2012 og vedtok å leggje planforslaget ut på høyring i 30 dagar. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer hvilke av kommunens planar som skal reviderast i perioden. Evt. merknadar bes innan 15. august 2012. Planstrategien skal behandlast av kommunestyret til hausten.