Tilskotsordningar i skogbruket_2017

Tilskotsordningar i skogbruket_2017

Kommunale tilskot til skogbruket i 2017

Reglane for forvaltning av næringsfondet i Lom kommune er under revidering, inklusiv tilskotsordningane til skogbrukstiltak. Det er derfor, inntil vidare, ikkje kjent om avverkingstilskotet blir vidareført eller ikkje for 2017.
Det er allereie løyvd midlar til dei andre tilskotsordningane innanfor skogbruket i 2017, så desse blir vidareført inntil vidare.

Dei nye reglane forbruk av næringsfondet skal behandlast politisk, og det er målsetjinga at dei skal vere klare i løpet av våren. Dei vil også bli sendt ut på høyring, slik at det er mogleg å kome med innspel.

Ta gjerne kontakt med skogbrukssjef Per Ekre, tlf. 958 26 661 / per.ekre@vaga.kommune.no for meir informasjon.

Tips ein ven Skriv ut