Framside/Politikk/Råd og utval

Kommunalt råd for funksjonhemma

Faste medlemmar Personlege varamedlemmar
Faste medlemmar og vararepresentantar
Regina Olavsdotter Bø Everlyn Øverli
Liv marie larsen Skjelden Unn Tove Onsum Berg
Tor Arne Sandviken Torbjørg Graffer Myrhaug
Karin Sveine Johanne Hellebergshaugen
Alf Tore Sørhage, Hørsellaget Sigmund Bråtet
Ruth Synstnes, LHL ingen

Informasjon frå regjeringa om råd for funskjonshemma.

Tips ein ven Skriv ut