Kommunebilde 2013 frå Fylkesmannen er offentleggjort

Fylkesmannen i Oppland har på nytt utarbeidd ei grundig analyse over korleis stoda er i vår kommune og dei andre kommunane i vår region. Vi blir aktivt samanlikna med gjennomsnitt i eige fylke og landet totalt sett innan viktige tenesteområde. Ved å lesa rapporten, får du ein rask innføring om korleis ressursbruk, dekningsgrader og planstatus er i eigen kommune.

Les rapporten frå Fylkesmannen.

 

 

Tips ein ven Skriv ut