paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 15.11.2017 kl 16:00

Møtestart kl 16.00 kommunestyresalen

- Dialogtime med Fylkesmannen

Prosjektidé alpinanlegg i Bøverdalen v/Per Tore Berg

Middag på kantina kl 17.00

Regiondata - orientering ved dagleg leiar Egil Barhaugen

Referatsaker
Delagasjonssaker

PS 45/2017   Finansiering av felles digitaliseringsprosjekt for kommuner og fylkeskommuner
PS 46/2017   Søknad om tilskot frå næringsfondet til ny hovudutstilling i 2018 - Norsk fjellsenter
PS 47/2017   Videreføring regional ruskoordinator
PS 48/2017   Integreringsplan for Lom kommune 2018-2022
PS 49/2017   Uttale frå Lom kommune - høyring av utkast til regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag
PS 50/2017   Sal av kommunale bustadar i Lia
PS 51/2017   Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021
PS 52/2017   Tilskot til etablering av ishockeybane i Grov
* Open post

 

Tips ein ven Skriv ut