Kommunestyremøte 19.02.2015 kl 16.00

Det blir møte i Lom kommunestyre torsdag den 19.02.2015 kl 16.00 på kommunestyresalen, Midtgard

Sakliste:
Orienterings- og drøftingssaker
- Orientering om forvaltningsrevisjonsrapporten - regionalt samarbeid v/NGKR Terje Husøy
- Status næringsarbeid og resultat frå Nærings-NM for kommunar v/næringssjef
- Årshjul - endring i rapportering og vurdering av tiltak v/administrasjonen
- Orientering om helsesenter og ambulansestasjon v/administrasjonen

Referatsaker
Delegasjonssaker

Politiske saker:
1/2015     Rapport forvaltningsrevisjonsprosjektet - Regionalt samarbeid
2/2015     Samorganisering av Rådet for nasjonalparkkommunar og Norges nasjonalparklandsbyar
3/2015    Uttale frå Lom kommune til faggrupperapport om forenkling av utmarksforvaltninga
4/2015   
Tiltak for bedring av akustikk i Utgard
5/2015    Høringsbrev - overføring av skatteoppkrevingen

6/2015    Høyring av GLB sitt revisjonsdokument for overføring av Veo til Smådalen/ Tessevassdraget
7/2015    Revidert samarbeidsavtale mellom SI og Lom kommune - med tenesteavtaler og samarbeidsrutiner
8/2015    Kjøp av leasa bilar

9/2015    Søknad om tilskot til Landsfestivalen 2015
10/2015  Vertskommuneavtale - felles koordinerande eining og tildelingskontor
11/2015  Vertskommuneavtale felles sysselsetjingsgruppe
12/2015  Utbetaling av tilskot til Nasjonalparkriket Reiseliv / Visit Lom-Jotunheimen

13/2015  Søknad om tilskot - Jotunheimen Turistinformasjon 2015

Ordførar
 

Tips ein ven Skriv ut