paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 31.08.2017 kl 16:00 - Lom helsesenter

Opning av nytt helsesenter kl 16:00
Ordinært kommunestyremøte på kommunestyresalen kl 18:00

Orienteringssak:
Framlegg til forprosjekt frå styringsgruppa for Lom helseheim - sjukeheimsplassar og omsorgsbustader

PS 36/2017   Digitaliseringsstrategi
PS 37/2017   Bygging av 3 bustader til flyktningar/vanskelegstilte
PS 38/2017   Vedtekter for fond til fisk / vilt / friluftsliv - oppretta som følgje av konsesjonsvilkår for Tessereguleringa
PS 39/2017   Leiarutvikling - løyving
PS 40/2017   Trafikksikringsplan - Godkjenning
PS 41/2017   Lærlingkontoret Gudbrandsdal
PS 42/2017   Uttale frå Lom kommune - Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Ordet fritt

Tips ein ven Skriv ut