paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 19.04.2017 kl 15:00 på kommunestyresalen Midtgard

Møtet startar kl 15.00 på kommunestyresalen. KS-økonomane er med over video

* Økonomiplankonferanse for kommunestyret og leiargruppa 15.00 - 17.00
* Økonomiplankonferanse for kommunestyret og leiargruppa 17.45 - 19.00
* Oppstart handsaming av saker seinast kl 19.30

SAKLISTE

- Delegasjonssaker

PS 11/2017   Handlingsplan for kreftomsorgen

PS 12/2017   Kjøp av bustad Guritjønnbakken 32 - gnr 68 bnr 75 i Lom

PS 13/2017   Politisk organisering av Lom kommune 

* Ordet fritt

Tips ein ven Skriv ut