paragraph-386042_640

Kommunestyresalen på Midtgard

Kommunestyremøte 25. november 2016

Dialogmøte "Kommunalt eigarskap" kl 09:00 - 15:00​

Ordinært møte kl 15:30

  • Nærpolitireformen - høyringsuttale til framlegg til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt
Tips ein ven Skriv ut