Kommunestyremøte

Utval: Kommunestyret

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard

Dato: 26 05.2015

Tid: kl. 18:00

Orienteringssak

Presentasjon av Fjellsenter i Lom v/ Mai Bakken

Saksliste

 

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Årsrekneskap og årsmelding for 2014
 • Utbygging av Gjeisarjordet del 2 - løvd lån til SGS AS - presisering av
 • vedtak
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Brimi Gard og Sæter AS
 • Bosetting av flyktninger 2015 og 2016
 • Plan for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker
 • Forslag til plan for psykisk helse og rus
 • Høyring av endringar i energiloven om krav til selskapsmessig og
 • funksjonelt skille – Reitenutvalget
 • Ordet fritt
Tips ein ven Skriv ut