Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard

18. juni 2015, kl. 16.00

  • Orientering frå landbrukskontoret v/jordbrukssjef
  • Orientering og drøfting av budsjettsituasjonen for 2015
  • Gjennomgang av brukar- og medarbeidarundersøkjing 2014

Saksliste

  • Referatsaker
  • Delegasjonssaker
  • Reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Andvordsjordet bustadområde til kryss rv. 15. Slutthandsaming
  • Finansiering av landsbyvakta i 2015
  • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Norsk Fjellmuseum
  • Ordet fritt
Tips ein ven Skriv ut