Framside/Politikk/Aktuelt

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

Kommunestyremøte

14. oktober 2015 kl. 18:30

Ordførar og administrasjonssjef orienterer om den politiske og administrative organiseringa, drifta og stoda i Lom kommune

Saksliste

  • Godkjenning av kommunestyreval 2015
  • Val av medlemmar og varamedlemmar til formannskapet
  • Val av ordførar
  • Val av varaordførar
  • Val av medlemmar/varamedlemmar til Regionrådet
  • Val av representant til KS Oppland
  • Val av valnemnd
Tips ein ven Skriv ut